Daniel Vepřek

Vybraná škola: ZŠ a MŠ, Na Náměstí 29, 25703 Jankov

Chci podpořit kampaň CHCI UČIT tím, že se s osmáky v Jankovské škole podíváme na kloub chemii v domácím použití. Budeme vyrábět ovčí sýr. Já, jako chovatel ovcí a řezbář, chemii používám denně a jsem přesvědčen, že se jim to bude do života hodit.

Před hodinou:
Co chcete dětem předat?
Chci jim prakticky předvést, že žijeme v zemi, kde si jídlo, které potřebujeme k životu, můžeme vyrobit vlastníma rukama za použití těch nejjednodušších prostředků. Takže si ukážeme, jak se z ovčího mléka dělá sýr a u toho se budeme bavit, co se v tom mléku vlastně při onom zahřívání srážení a máčení v solném roztoku vlastně děje. Bude to taková praktická lekce domácí chemie.

Jak dlouho jste se na hodinu připravoval?
Tak půl hodiny jsme s kamarádem probírali, jak to navléci, aby to děti bavilo, bylo to srozumitelné, jasné a názorné. A aby hodina směřovala k jasnému cíli a sdělení. No a pak jsem si pro jistotu zkusil tu výrobu sýra ve školních podmínkách. přece jen jen to něco jiného, než když to dělám doma.

Čeho se na hodině bojíte?
Moc se nebojím. jen abych nerozlil to mléko a abych nenudil.

Po hodině:
Jaká byla první chvíle před třídou?
Jsem zvyklý mluvit před více lidmi a jich zase tolik nebylo, takže žádné velké překvapení. A ke mně se chovali vstřícně.

Jaký byl Váš nejlepší zážitek?
Chvíle, kdy reagují na mojí otázku a něco je napadne, co by mě třeba nenapadlo. Protože pak je to obohacení i pro mě.

Co byste příště udělal jinak?
V té konkrétní hodině asi nic. Na tom malém časovém prostoru to docela dobře fungovalo. Dlouhodobě bych se je snažil víc zapojit do práce. Takhle to byl pořád především výklad.

Jaké jsou dneska děti?
Nesoustředěnější. Ale s tím se dá pracovat.

Co jste se dozvěděl o učitelích?
Skoro nic, školou jsem jen proletěl. Snažil jsem se udělat tu hodinu tak, aby byla překvapivá a zaujala. A chápu, že jsem to měl snazší, dělal jsem jen tu jednu hodinu. Oni jich mají denně třeba pět.