Andrea Baráthová

Vybraná škola: Základní škola Táborská, Táborská 45, 14000 Praha 4 – Nusle

Okolo školy ZŠ Táborská chodím téměř každý den. Přijde mi skvělý nápad projekt Chci učit, proto bych ráda žákům zprostředkovala své odborné zkušenosti a znalosti. Během několika let jsem prošla mezinárodními firmami na ekonomických pozicích a také jsem vybudovala vlastní projekty zaměřené na vzdělávání. Dětem mohu poskytnout hodinu z oblasti finanční gramotnosti, situace na trhu práce (jak to doopravdy je), tvorba životopisu, určit si slabé a silné stránky. Ráda bych ale předem téma prodiskutovala s daným vyučujícím a domluvila se na nejvíce vhodném a přínosném tématu pro žáky.

Jaká byla první chvíle před třídou?
Viděla jsem před sebou žáky se zájmem. V průběhu někteří žáci ztráceli pozornost, ale asi my jsme na základní škole nebyli jiní. Byla to má první zkušenost s větším publikem starších žáků na delší časový úsek více formou přednášky s částečnou interakcí. Na vlastních kroužcích dávám více přednost praktickým příkladům, které si děti zkouší a osahávají.

Jaký byl Váš nejlepší zážitek?
Navázala jsem s žáky komunikační kanál a z reakcí věděli o čem mluvím.

Jaké jsou dneska děti?
Rozhodně myslím, že děti nejsou jiné než dřívější. Jen žijí v jiné době a prostředí. Možná nejdou při řešení problému do hloubky.

Co jste se dozvěděla o učitelích?
Na ZŠ Táborská byla paní učitelka Jitka Svobodová velmi vstřícná a pan ředitel František Prokop při domlouvání hodiny též. Zároveň pro mě bylo zajímavé povídání po odučené hodině s paní učitelkou o vzdělávání dětí. Rozhodně učitelské povolání je záslužné. A kdo nevěří – měl by se někdy sám podívat do školy v roli učitele.